Agent Michael Westen se ocitá ne černé listině a zatímco pomáhá slabším, snaží se zjistit, kdo ho zradil.